ضرایب المثول

 

پیش نوشت:

بیر: یک

ایل: سال

سیچان: موش

یدی : خورد

اوچان: پرنده

ضرب المثل:بیر ایل سیچان یِِِدی( ی با کسره) ، بیر ایل اوچان یدی ،بیر ایل ده نوکرون قوچان یدی!!

معنی:یک سال{محصول} را موش خورد، یک سال پرنده ،یکسال هم نوکرت قوچان..

ریشه ضرب المثل:

اربابی زمینی را به یک روستایی به نام قوچان داد و چون بعد از سه سال بهره محصول طلب کرد نوکر فرصت طلب گفت:

بیر ایل سیچان یدی  بیر ایل اوچان یدی ، بیر ایل ده نوگرون قوچان نیشخند

2-پیش نوشت:

اششک(اششه): الاغ،خر

الوم: مرگ

ایت: سگ

اره گتمه: شوهر کردننیشخند

ضرب المثل:

اشیین الومی ایتین اره گتمسیدینیشخند..معنی: مرگ خر، عروسی سگ است..

 

کاربرد:اینکه مرگ یکی برای دیگری سودمند باشد..

چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی      که مرگ خر بود سگ را عروسی

ریشه ضرب المثل: نداردنیشخند

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
بهار

سلامممممممممممممم عجب ها!! موش و پرنده و قوچان!!! احیانا توی گلوشون گیر نکرده؟[نیشخند] دارم فکر میکنم برای دومی یک ضرب المثل دیگه هم هست اما یادم نمیاد[متفکر][اوه]

دلارام

یه ضرب المثل هست که میگه همه رو برق میگیره ما رو خواهر شوهر ادیسون دیده ریشه هم نداره گفتم همینجوری یه چی گفته باشم خوب هستید شما؟[گل]

نرگس

اوليه چه داستان جالبي داشت كاراي تحقيقاتي مي كنين[عینک] پي تاريخچه ضرب المثل مي گردين... عجبا...[دست]