آرزوی تویوتا کمری

 

 

http://www.pic.iran-forum.ir/images/kwwxyvdlqfeecuqbus0.jpg

 

بدون شرح نوشت:

http://www.pic.iran-forum.ir/images/r12jwaxvkg1tja53p0q.jpg

 

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
بهار

[نیشخند]

نانی نار

خوب مجلی نیست بیارنش تراکتور جد بزرگمان را از پارکینگ ببرن[نیشخند] هزینه های بعدی به عهده خودشان[عینک]